Regulamin

ZSTIO KK-Tournament

KK-Tournament:
REGULAMIN K-K Tournament 5

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorzy
  ◦ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
  ◦ KS „Koziołek”
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez organizatora lub osobę przez niego wyznaczoną. Brak
  możliwości odwołania. Wszelkie objawy agresji i braku kultury w stosunku do administratora będą
  skutkowały dyskwalifikacją drużyny.
 3. Turniej dotyczy gry League of Legends (dalej „LoL”) i będzie rozgrywany na serwerze EU Nordic &
  East na aktualnym w danym dniu patchu wersji klienta LoL.
 4. Eliminacje turnieju odbywają się online w okresie listopada.
 5. Półfinał turnieju oraz jego finał odbędą sie LAN-owo w szkole w godzinach lekcyjnych.
 6. W turnieju mogą brać udział maksymalnie 192 osoby, czyli 32 sześcioosobowe drużyny.
 7. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności poprzez
  zaznaczenie okienka w formularzu na stronie internetowej (kktournament.zstio.net).
 8. Wszelkie dane zbierane od graczy są wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby turnieju.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Drużyna przy zgłoszeniu musi wyznaczyć kapitana.
 2. Drużyna musi składać się z 6 osób, 5 osób w składzie podstawowym (w tym kapitan) oraz jeden
  rezerwowy.
 3. Rejestracja graczy odbywa się poprzez stronę internetową (kktournament.zstio.net) w zakładce
  “Formularz”. O fakcie dopuszczenia drużyny do turnieju informuje zakładka ”Zarejestrowane
  drużyny”.
 4. Nazwy przywoływaczy/drużyn nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie
  (osoby nie stosujące się do tego punktu będą zdyskwalifikowane).
 5. W przypadku, gdy pełna drużyna nie stawi się w dniu rozgrywania turnieju przegrywa walkowerem.
 6. Finał turnieju odbędzie się przy dowolnej liczbie zakwalifikowanych zespołów wg ustalonej zasady
  eliminacji.

III. Admin

 1. Sytuacje sporne rozstrzyga administrator, bez prawa odwołania. Decyzja administratora jest
  ostateczna.
 2. Kontakt z Adminami/Organizatorami dopuszczalny jest przez mail podany podczas rejestracji lub na
  komunikatorze głosowym tj. Discord.
 3. Administrator zastrzega sobie prawa do zmiany regulaminu turnieju na każdym jego etapie bez uprzedniego informowania o jego zmianie.

IV. Gra

 1. Mecze będą rozgrywać się w formie Draftu Turniejowego.
 2. Wybór strony będzie losowany.
 3. W turnieju mogą brać udział drużyny składające się z 5 graczy podstawowych i 1 gracza
  rezerwowego.
 4. Turniej jest rozgrywany w formule 5 na 5 na mapie Summoner’s Rift. Gracze muszą posiadać konta
  na serwerze EUNE. Każdy gracz może wystąpić tylko w jednej drużynie.
 5. W razie pomyłek, zmiany run/czarów przywoływacza istnieje możliwość restartu gry, tylko i
  wyłącznie przy utrzymaniu wyboru banów i bohaterów.
 6. W trakcie gry jest możliwość użycia pauzy.
 7. W przypadku nie połączenia się przywoływacza do pierwszej minuty, nastepuje 5 minutowa
  przerwa. Jeżeli w tym czasie gracz się nie połączy gra jest kontynuowana lub drużyna z brakującym
  graczem ma prawo oddać ją walkowerem.
 8. Każda drużyna ma prawo do jednej 3 minutowej przerwy.
 9. Czas oczekiwania na zebranie drużyn od wcześniej ustalonej godziny to maksymalnie 20 minut.
 10. Drużyna może grać w składzie nie mniejszym niż 5 osoby.
 11. Drużyna zobowiązana jest grać cały turniej w tym samym składzie, wyłącznie na kontach podanych
  podczas rejestracji.
 12. Po zakończeniu meczu kapitanowie przesyłają screenshota z wynikami do zweryfikowania.
  Format rozgrywek:
 • FAZA 1, 32 drużyn w formacie BO1
 • FAZA 2, 16 drużyn w formacie BO1
 • FAZA 3, Ćwierć finał, 8 drużyny w formacie BO1
 • FAZA 4, Półfinał, 4 drużyny w formacie BO3
 • FAZA 5, Finał, 2 drużyny w formacie BO3

V. Zasady Fair Play

 1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej
  godności.
 2. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z
  ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia,
  negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały
  dyskwalifikacją przez Administratora.
 3. Wszelkie próby oszustwa podczas rozgrywek będą karane dyskwalifikacją całej drużyny z turnieju.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Informacje

 • Wszelkie informacje, które zbieramy od kapitanów są wymagane dla pełnej organizacji turnieju.
  II Informacje: sposób zbierania
 • Informacje są zbierane za pośrednictwem rejestracji na stronie turnieju.
  III Informacje: udostępnianie
 • Informacje osobowe udostępniamy tylko i wyłącznie partnerom współorganizującym turniej.